Wästgöta Wind AB

Vi utvecklar vindkraft för ett hållbart samhälle

Välkommen att skapa

framtiden med oss

NÅGRA ORD OM OSS

VINDKRAFTSUTVECKLING I SVERIGE MED BAS PÅ VÄSTGÖTASLÄTTEN


Wästgöta Wind AB har mångårig erfarenhet av att projektera vindkraftsparker.


Med bas i Grästorp har Wästgöta Wind AB erfarenhet från genomförande projekt av varierande skala med enskilda etableringar om mellan ca 4 - 250MW, i södra och mellersta Sverige.

VI PROJEKTERAR VINDKRAFT I EN ELLER FLERA AV PROJEKTETS FASER

INLEDANDE PROJEKTERING


Vi projektleder och koordinerar inledande undersökningar, mätningar och utredningar som krävs för att förstå projektets förutsättningar. 


PRÖVNINGSPROCESSEN


Vi driver projektet igenom prövningsprocessen, vilken ger nödvändiga tillstånd och därmed gör att projektet kan fortskrida till ett byggskede.


BYGGSKEDET & INSTALLATIONEN


Koordinering av avslutande tillstånd och planer inför byggstart och installation.


VÅRA PROJEKT


Wästgöta Wind AB har ett flertal pågående projekt. 


Läs gärna mer om våra pågående projekt under fliken för "Pågående projekt".